Видео.Из цикла программ об архитектуре города на Днепре